Новости » 01.12.05. Finanšu komitejas sēde

01.12.05. Finanšu komitejas sēde
Finanšu komitejas sēde
pl.14.00


Daugavpilī 2005.gada 1.decembrī
Darba kārtība:

1. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2003.gada 13.februāra lēmumā nr.95 “Par Latviešu kultūras centra maksas pakalpojuma cenām”

Ziņotājs – Latviešu kultūras centra direktore R.Osmane

2. Par energoefektivitātes paaugstināšanas projektu realizāciju
3. Par atbalstu projektam “Daugavpils Valsts ģimnāzijas internāta ēkas renovācija” Valsts investīciju programmā 2007.-2009.gadam

Ziņotājs – Izglītības pārvaldes vadītāja vietnieks saimnieciskajos jautājumos V.Drelings

4. Par debitoru parādiem

Ziņotājs – Izglītības pārvaldes galvenā grāmatvede Z.Škutāne

5. Par Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldes maksas pakalpojumu tarifiem

Ziņotājs – Sporta pārvaldes priekšsēdētājs V.Gauks

6. Par valsts dzīvojamo māju neprivatizēto daļu pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā

Ziņotājs – Privatizācijas nodaļas vadītājs P.Jaunzems

7. Par Daugavpils pilsētas Ledus skolas maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem
8. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu
9. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 24.novembra lēmumā Nr.646 “Par policijas darbinieku prēmēšanu”
10. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 22.septembra saistošajos noteikumos Nr.8 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2005.gadam”

Ziņotājs – Finanšu nodaļas vadītāja E.Upeniece


11.Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils lidosta” pamatkapitāla palielināšanu, statūtu grozījumiem, nodomu līguma akceptēšanu

Ziņotājs – Domes priekšsēdētājas vietnieks V.Drīksne

12.Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar Pāšvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Sadzīves pakalpojumu kombināts” par Daugavpils pilsētas ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošanas tīklu apkalpošanu

Ziņotājs – Domes priekšsēdētājas vietnieks J.Lāčplēsis

Автор: Daugavpils

Автор: Glad
Добавлено: 11.12.2015 13:09
0

Cette pyramide a fait coluer beaucoup d encre au moment et apre8s sa construction. Je l ai personnellement toujours aime9e et je la trouve tre8s bien inte9gre9e dans cette cour du Louvre. Une jolie se9rie qui me rappelle qu il serait temps que je remonte faire une se9ance photos dans la capitale.

Добавить коментарий
Автор:
Комментарий:
Код проверки:
Captcha