Новости » 20.12.05. Pašvaldība atgādina par noteikumiem lietojot pirotehniku.

20.12.05. Pašvaldība atgādina par noteikumiem lietojot pirotehniku.
Tuvojas skaisti svētki, kuros ir tradīcija rīkot plašas uguņošanas, bet bieži tas ir ļoti bīstami, ja pirotehniku lieto nepiemērotās vietās, alkohola reibumā, nezināmas izcelsmes pirotehniku un nepildot lietošanas noteikumus. Pirotehnikas lietošanu mūsu valstī reglamentē likumi un noteikumi.
Administratīvo pārkāpumu kodeksā ir teikts, ka par pirotehnikas izmantošanas kārtības vai izmantošanas ierobežojumu pārkāpšanu var tikt izteikts brīdinājums vai naudas sods līdz 150 latiem. Par pirotehnikas komerciālās aprites noteikumu pārkāpšanu, ko izdarījusi juridiska persona, kurai izsniegta speciāla atļauja var tikt uzlikts naudas sods līdz 350 latiem.
Ieroču aprites likums nosaka, kas ir pirotehnika. Noteikts, ka fiziskās personas, kurām ir tiesības iegādāties un izmantot pirotehniskos izstrādājumus ir cilvēki, kuri sasnieguši 16 gadu vecumu. Viņi var lietot 1. un 2. klases pirotehniskos izstrādājumus. 3. klases pirotehnikas izstrādājumus var iegādāties un lietot personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu.
Ministru kabineta noteikumos Nr. 538 teikts, ka pirotehnikas tirdzniecībai tiek izsniegtas īpašas atļaujas. Noteikumos ir aprakstīta pirotehnikas atbilstība konkrētai klasei.
Noteikumos ir punkts par pirotehnikas lietošanu un aizliegumiem. Pirotehniku nedrīkst lietot telpās, ugunsbīstamās vietās, tuneļos un uz ielām, daudzdzīvokļu namu pagalmos, masu pulcēšanās vietās, ja tam nav dota speciāla atļauja.
Savi noteikumi ir arī Daugavpils pašvaldībā. Saistošie noteikumi Nr. 1 paredz, ka par pirotehnikas ierīces izmantošanu sabiedriskās vietās uzliek sodu no 10-30 latiem.
Kārtībai un noteikumu izpildei seko Valsts policija un Daugavpils pašvaldības policija.

Автор: Daugavpils

Добавить коментарий
Автор:
Комментарий:
Код проверки:
Captcha